Twentepoort Oost 61-14
7609 RG Almelo
0546 - 898 200
info@geluidplus.nl

kleine windturbineVoor het plaatsen van een windturbine is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit noodzakelijk. In het kader van een melding van één of meerdere windturbines kunnen wij onderzoek uitvoeren naar de geluidbelasting en het optreden van slagschaduw. Geluid Plus Adviseurs is gespecialiseerd in onderzoeken voor kleine windturbines.

Geluid
Voor het plaatsen van een windturbine moet altijd een akoestisch rapport bij de melding gevoegd worden. In het Activiteitenbesluit zijn normen opgenomen voor afzonderlijke windturbines of een combinatie van windturbines. Het beschermingsniveau op de gevel van woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen bedraagt gedurende één etmaal gemiddeld Lden ≤ 47 dB en in de nachtperiode Lnight ≤ 41 dB.

Slagschaduw
De passerende schaduw van draaiende wieken van een windturbine kan op bepaalde plaatsen en onder bepaalde omstandigheden een hinderlijk schaduweffect veroorzaken. Dit kan vooral hinderlijk zijn als de schaduw over ramen valt. Berekeningen voor slagschaduw worden uitgevoerd als gevoelige objecten dicht bij de windturbine zijn gelegen, op een afstand korter dan 12 keer de rotordiameter. De hinder vanwege slagschaduw mag niet meer dan 17 dagen per jaar gedurende meer dan 20 minuten per dag voorkomen.