Twentepoort Oost 61-14
7609 RG Almelo
0546 - 898 200
info@geluidplus.nl

Wegverkeerslawaai
Voor een planontwikkeling, bijvoorbeeld voor de realisatie van enkele woningen, een woningbouwplan, zorgcentra, een school of de aanleg van nieuwe infra, dient het plan getoetst te worden aan de Wet geluidhinder of Wet milieubeheer
Lees meer over wegverkeerslawaai
Spoorweglawaai
Voor een planontwikkeling, bijvoorbeeld voor de realisatie van enkele woningen, een woningbouwplan, zorgcentra, een school of de aanleg van nieuwe infra, dient het plan getoetst te worden aan de Wet geluidhinder of Wet milieubeheer.
Lees meer over spoorweglawaai
Industrielawaai
Voor het starten of veranderen van een bedrijf (inrichting) kan het nodig zijn dat een akoestisch onderzoek uitgevoerd moet worden.
Lees meer over industrielawaai
Horecalawaai
Het geluid van een horecaonderneming moet in de directe omgeving voldoen aan de algemene geluidvoorschriften van het Activiteitenbesluit.
Lees meer over horecalawaai
Bouwlawaai
Voor bouwactiviteiten of een evenement met muziekgeluid dient veelal een ontheffing aangevraagd te worden in het kader van het Bouwbesluit of de Algemeen Plaatselijke Verordening.
Lees meer over bouwlawaai
Installatiegeluid
Installatiegeluid heeft betrekking op de bescherming van geluid ten gevolge van installaties in een woongebouw.
Lees meer over installatiegeluid
Bouwakoestiek
Geluid Plus Adviseurs kan berekeningen voor u uitvoeren en de vastgestelde geluidwerende voorzieningen duidelijk rapporteren die vervolgens zowel voor de overheid als een aannemer de juiste informatie bevat.
Lees meer over bouwakoestiek
Windturbines
Geluid Plus Adviseurs is gespecialiseerd in onderzoeken voor kleine windturbines.
Lees meer over windturbines
Geluidmetingen
Geluid Plus Adviseurs kan geluidmetingen uitvoeren voor elk aspect die genoemd is op deze website. Voor vele theoretische onderzoeken (bureaustudies) kunnen, bijv. naar aanleiding van een Programma van Eisen of een andere prestatie-eis, geluidmetingen (controlemetingen) verlangd of vereist worden.
Lees meer over geluidmetingen
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Wegverkeerslawaai
 • Spoorweglawaai
 • Industrielawaai
 • Horecalawaai
 • Bouwlawaai
 • Installatiegeluid
 • Bouwakoestiek
 • Windturbines
 • Geluidmetingen