Twentepoort Oost 61-14
7609 RG Almelo
0546 - 898 200
info@geluidplus.nl

Foto wegverkeer

Voor een planontwikkeling, bijvoorbeeld voor de realisatie van enkele woningen, een woningbouwplan, zorgcentra, een school of de aanleg van nieuwe infra, dient het plan getoetst te worden aan de Wet geluidhinder of Wet milieubeheer. Er dient onderzocht te worden of het te realiseren plan een geluidbelasting ondervindt ten gevolge van wegverkeerslawaai. Dit gebeurt op basis van wettelijk vastgestelde geluidzones. Indien een nieuwe ontwikkeling zich in de geluidzone bevindt, dan is een akoestisch onderzoek verplicht. Met behulp van een rekenmodel worden de geluidbelastingen berekend en vervolgens getoetst aan de Wet geluidhinder, Wet milieubeheer of aanvullende eisen conform het gemeentelijk geluidbeleid.

Geluid Plus Adviseurs kan voor u verschillende typen onderzoek verrichten met betrekking tot wegverkeerslawaai. Het één en ander is afhankelijk van het (wettelijk) kader en het specifieke doel van het onderzoek. Onderstaand zijn enkele voorbeelden van akoestische onderzoeken/werkgebieden gegeven die wij kunnen bieden:

  • Het opstellen van 3D-geluidmodellen conform Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012;
  • Onderzoek ten behoeve van de Omgevingsvergunning (aspect milieu);
  • Verzoek hogere grenswaarden;
  • Ruimtelijke procedures;
  • Quickscans;
  • Haalbaarheidsstudies;
  • Contra-expertises;
  • Geluidmetingen.

metingen wegverkeerlawaai