Twentepoort Oost 61-14
7609 RG Almelo
0546 - 898 200
info@geluidplus.nl

Geluidwerende bouwkundige voorzieningen (nieuwbouw GA,k of bestaande situatie GA)
bouwakoestiekGeluid Plus Adviseurs kan berekeningen voor u uitvoeren en de vastgestelde geluidwerende voorzieningen duidelijk rapporteren die vervolgens zowel voor de overheid als een aannemer de juiste informatie bevat. Bij de bepaling van de geluidwerende voorzieningen dient gedacht te worden aan geluidisolerende beglazing of dakconstructies of geluidgedempte ventilatie etc. De bepaling van de geluidwerende voorzieningen (conform de NPR 5272) kan van toepassing zijn bij nieuwbouwprojecten en bij bestaande woningen (sanerings- c.q. gevelisolatieprojecten). Wij kunnen de geluidwering van de gevels ook meten.

Absorptie c.q. nagalmtijd
Bij gebouwen/ruimten waar veel harde materialen zijn toegepast kan een onprettig en hoog geluidniveau ontstaan ten gevolge van reflecties. Hierdoor kan de spraakverstaanbaarheid een probleem gaan vormen. Door toepassing van absorberende materialen vindt er een reductie/afname plaats van de reflecties waardoor het akoestisch klimaat in die ruimte wordt verbeterd. De gestelde eisen zijn opgenomen in het Bouwbesluit, maar kan ook opgenomen zijn in een Programma van Eisen. Geluid Plus Adviseurs kan dergelijke berekeningen voor u uitvoeren en hiervoor een passend advies geven. Uiteraard kunnen we de heersende nagalmtijd ook voor u meten.

Lucht- en contactgeluidisolatie (DnT,A,k - LnT,A)
Het karakteristieke luchtgeluidniveauverschil (luchtgeluidisolatie) en het gewogen contactgeluidniveau (contactgeluidisolatie) hebben betrekking op de interne geluidisolatie tussen onder andere woonfuncties, gezondheidszorgfuncties, onderwijsgebouwen of kantoren onderling. Dit kunnen zowel naast elkaar als boven of onder elkaar gelegen ruimten zijn. De lucht- en contactgeluid is afhankelijk van de bouwkundige constructie (steenachtige wanden en vloeren, Metal Stud, houtskeletbouw of CLT).

De gestelde eisen voor woonfuncties zijn opgenomen in het Bouwbesluit. Voor andere functies wordt veelal een Programma van Eisen (PvE) opgesteld waarin de eisen zijn beschreven. Daarnaast heeft het Rijksvastgoedbedrijf (voorheen Rijksgebouwendienst) het Handboek Bouwfysische Kwaliteit Gebouwen opgesteld, waarin richtlijnen voor verschillende akoestische aspecten zijn vastgelegd. Dit document wordt vaak gehanteerd als blijkt dat voor bepaalde (bestaande) situaties geen eisen/richtlijnen zijn gespecificeerd.

Geluid Plus Adviseurs kan op basis van bouwtekeningen en detailleringen een toetsing uitvoeren ten aanzien van de verwachte lucht- en contactgeluidisolatie in een woongebouw. De NPR 5070 “Geluidwering in woongebouwen” voor steenachtige draagconstructies en NPR 5086 “Geluidwering in woongebouwen” voor lichte woningscheidende wanden liggen ten grondslag aan deze beoordeling van details. Indien blijkt dat de bouwkundige constructies niet afdoende zijn, dan kunnen wij hiervoor in een vroeg stadium advies geven. Met deze werkwijze kan tijdig worden bijgestuurd in het proces.  

Op basis van ervaring weten we dat deze materie veel vragen oproept. Op deze website is daarom een pagina “Particulieren” toegevoegd. Hier worden de relevante zaken omtrent lucht- en contactgeluidisolatie uitgebreid toegelicht. Tevens zijn meerdere links van leveranciers gegeven waar professionele akoestische materialen zoals verend opgelegde vloeren of voorzetwanden gekocht kunnen worden.