Twentepoort Oost 61-14
7609 RG Almelo
0546 - 898 200
info@geluidplus.nl

Geluidwerende bouwkundige voorzieningen (nieuwbouw GA,k of bestaande situatie GA)
bouwakoestiekGeluid Plus Adviseurs kan berekeningen voor u uitvoeren en de vastgestelde geluidwerende voorzieningen duidelijk rapporteren die vervolgens zowel voor de overheid als een aannemer de juiste informatie bevat. Bij de bepaling van de geluidwerende voorzieningen dient gedacht te worden aan geluidisolerende beglazing of dakconstructies of geluidgedempte ventilatie etc. De bepaling van de geluidwerende voorzieningen (conform de NPR 5272) kan van toepassing zijn bij nieuwbouwprojecten en bij bestaande woningen (sanerings- c.q. gevelisolatieprojecten). Wij kunnen de geluidwering van de gevels ook meten.

Absorptie c.q. nagalmtijd
Bij gebouwen/ruimten waar veel harde materialen zijn toegepast kan een onprettig en hoog geluidniveau ontstaan ten gevolge van reflecties. Hierdoor kan de spraakverstaanbaarheid een probleem gaan vormen. Door toepassing van absorberende materialen vindt er een reductie/afname plaats van de reflecties waardoor het akoestisch klimaat in die ruimte wordt verbeterd. De gestelde eisen zijn opgenomen in het Bouwbesluit, maar kan ook opgenomen zijn in een Programma van Eisen. Geluid Plus Adviseurs kan dergelijke berekeningen voor u uitvoeren en hiervoor een passend advies geven. Uiteraard kunnen we de heersende nagalmtijd ook voor u meten.

Lucht- en contactgeluidisolatie (DnT;A;k/Ilu,k - LnT;A/Ico)
Lucht- en contactgeluidisolatie (interne geluidoverdracht) heeft betrekking op de geluidisolatie tussen onder andere woonfuncties, gezondheidszorgfuncties, onderwijsgebouwen of kantoren onderling. Dit kunnen zowel naast elkaar danwel boven of onder elkaar gelegen ruimten zijn. De mate van lucht- of contactgeluid dat wordt waargenomen wordt bepaald door de toegepaste bouwmaterialen c.q. de bouwkundige constructie. In het Bouwbesluit zijn de gestelde eisen opgenomen alsmede in een Programma van Eisen (PvE), zoals die van de Rijksgebouwendienst, de HOED (huisartsen) of BREEAM-NL (duurzaamheid).

Geluid Plus Adviseurs kan op basis van bouwtekeningen en detailleringen een quickscan uitvoeren (bijv. bij nieuwbouwprojecten) met betrekking tot de verwachte lucht- en contactgeluidisolatie in een gebouw. De NPR 5070 ligt ten grondslag aan deze beoordeling van details. Indien blijkt dat de bouwkundige constructies niet afdoende zijn, dan kunnen wij hiervoor in een vroeg stadium advies geven. Hiermee worden klachten van de toekomstige bewoners voorkomen. Daarnaast kan door deze werkwijze tijdig worden bijgestuurd in het proces, hetgeen de ontwikkelaar veel geld kan besparen. We kunnen de lucht- en contactgeluidisolatie uiteraard ook voor u meten.

Zwevende vloerInstallatiegeluid (LI;A;k)
Installatiegeluid heeft betrekking op de bescherming van geluid ten gevolge van installaties in een woongebouw. Hiermee wordt bijv. bedoeld een toilet met waterspoeling, een kraan, een mechanische voorziening voor luchtverversing, een warmwatertoestel, een installatie voor verhoging van waterdruk of een lift. Het karakteristiek installatie-geluidniveau (LI;A;k) moet hiervoor aan bepaalde eisen voldoen conform het Bouwbesluit.

Ter bepaling van het optredende installatiegeluidniveau in een woning kan Geluid Plus Adviseurs hiervoor geluidmetingen uitvoeren. Veelal zijn dergelijke metingen noodzakelijk, omdat een aannemer moet aantonen dat de gebouwde woning aan de gestelde eisen voldoet.