Geluid Plus Adviseurs
0546 - 898 200
info@geluidplus.nl
Home

Welkom bij Geluid Plus Adviseurs. Wij zijn een landelijk opererend adviesbureau dat zich uitsluitend bezighoudt met akoestische onderzoeken of geluid gerelateerde vraagstukken. Met onze ruime ervaring kunnen wij de meest uiteenlopende bureaustudies en/of geluidmetingen voor u uitvoeren. De “Plus” in onze bedrijfsnaam staat voor net dat stukje toegevoegde waarde die wij leveren. Akoestiek is lastige materie, maar wij bieden hierin duidelijkheid voor een leek tot expert! Een compleet en duidelijk advies is wat wij u bieden.

Geluid Plus Adviseurs is werkzaam voor verschillende opdrachtgevers zoals projectontwikkelaars, architecten, aannemers (bouw en infra), woningbouwcoörporaties, overheden, adviesbureaus, bedrijven en particulieren.  

Geluid komt in vele vormen voor in Nederland, waardoor een akoestisch onderzoek steeds vaker een rol speelt bij ontwikkelingen voor onder andere woningbouw en bedrijven. In Nederland hebben we te maken met diverse wettelijke kaders waar nieuwe ontwikkelingen aan dienen te voldoen. Het doel van deze kaders is om het akoestisch woon- en leefklimaat te waarborgen en om (geluid)ruimte voor bedrijven te realiseren of te behouden. De wettelijke kaders worden echter niet altijd in deze context beschouwd. In Nederland hebben we te maken met de Wet geluidhinder, Activiteitenbesluit, Wet milieubeheer, Algemeen Plaatselijke Verordeningen (APV) en het Bouwbesluit.

Op deze website kunt u alle relevante informatie vinden die voor uw specifieke situatie van toepassing is. Heeft u een vraag of wilt u maatwerk, dan mag u uiteraard ook bellen of mailen. Kort samengevat bieden we u:

  • Adviseurs met ruime ervaring en expertise;
  • Uitgebreid dienstenpakket van akoestische onderzoeken;
  • Praktische en doeltreffende aanpak;
  • Duidelijk advies voor een leek tot expert;
  • Het uitvoeren van diverse geluidmetingen.  

Brochure Geluid Plus Adviseurs
De nieuwe brochure van Geluid Plus Adviseurs is beschikbaar!