Twentepoort Oost 61-14
7609 RG Almelo
0546 - 898 200
info@geluidplus.nl

Geluid Plus Adviseurs is een adviesbureau dat ruime ervaring en expertise heeft met het uitvoeren van geluidonderzoeken of gerelateerde akoestische vraagstukken. Een onderzoek kan zijn het opstellen van een 3-dimensionaal geluidmodel of het verzorgen van rapportages voor een omgevingsvergunning (bureaustudies), maar tevens het verrichten van diverse geluidmetingen bij bedrijven of woningen (werken op locatie). Opdrachtgevers van Geluid Plus Adviseurs zijn onder andere projectontwikkelaars, bedrijven, aannemers (bouw en infra), architecten, overheden, adviesbureaus, woningbouwcoörporaties en particulieren.

Door de overlappende en specifieke persoonlijke expertises van Frank en Richard heeft Geluid Plus Adviseurs alle kennis in huis voor ieder akoestisch onderzoek.

Richard de Graaf

Richard de Graaf

Vanaf 2004 houdt Richard de Graaf zich bezig met akoestiek. Zijn interesse in het vakgebied is begonnen bij de Wetenschapswinkel Natuurkunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn specialismen zijn onder andere het bepalen van geluidbelastingen ten gevolge van wegverkeers- en spoorweglawaai, industrielawaai, horecalawaai, bouwlawaai en het uitvoeren van geluidmetingen. Zijn uitdaging in de akoestische onderzoeken ligt in de vertaling van de technische inhoud van een inhoudelijk goed onderzoek voor geluidspecialisten tot een leesbaar en begrijpelijk rapport voor een leek
Frank Potijk

Frank Potijk

Frank Potijk is sinds 2000 actief met kleinere, maar ook omvangrijke geluidonderzoeken -en (sanerings)projecten. Zijn specialismen zijn onder andere het bepalen van geluidbelastingen ten gevolge van wegverkeers- en spoorweglawaai en bouwakoestische onderzoeken zoals gevelweringsonderzoeken, lucht- en contactgeluidisolatie (interne geluidoverdracht), geluidsaneringsprojecten, nagalmtijdbepaling, horecalawaai en diverse soorten geluidmetingen. Tevens heeft hij bij meerdere grote projecten als projectmanager gefungeerd. Door zijn ruime ervaring en expertise is hij in staat geluidgerelateerde vraagstukken voor u op te lossen en mogelijke akoestische knelpunten tijdig te signaleren.
Karen Ligtenberg

Karen Ligtenberg

Vanaf 2013 is Karen werkzaam binnen het vakgebied akoestiek en destijds opgeleid door Frank en Richard. Vanwege haar achtergrond als planoloog liggen haar interesses voornamelijk bij de onderzoeken die ten grondslag liggen aan ruimtelijke procedures, waaronder het bepalen van de geluidbelasting vanwege wegverkeers- en spoorweglawaai. Daarnaast houdt ze zich onder andere bezig met onderzoeken ter bepaling van de geluidwering van de gevels, nagalmtijdonderzoeken en geluidsaneringsprojecten. Daarnaast voert ze geluidmetingen uit. Na 5 jaar werkervaring opgedaan te hebben bij een ingenieursbureau is Karen in september 2018 gestart bij Geluid Plus Adviseurs. Praktisch meedenken met de klant en heldere communicatie zijn haar speerpunten.