Geluid Plus Adviseurs
0546 - 898 200
info@geluidplus.nl
Over ons

Geluid Plus Adviseurs is een adviesbureau dat ruime ervaring en expertise heeft met het uitvoeren van geluidonderzoeken of gerelateerde akoestische vraagstukken. Een onderzoek kan zijn het opstellen van een 3-dimensionaal geluidmodel of het verzorgen van rapportages voor een omgevingsvergunning (bureaustudies), maar tevens het verrichten van diverse geluidmetingen bij bedrijven of woningen (werken op locatie). Opdrachtgevers van Geluid Plus Adviseurs zijn onder andere projectontwikkelaars, bedrijven, aannemers (bouw en infra), architecten, overheden, adviesbureaus, woningbouwcoörporaties en particulieren.

Frank Potijk is sinds 2000 actief met kleinere, maar ook omvangrijke geluidonderzoeken -en (sanerings)projecten. Zijn specialismen zijn onder andere het bepalen van geluidbelastingen ten gevolge van wegverkeers- en spoorweglawaai en bouwakoestische onderzoeken zoals gevelweringsonderzoeken, lucht- en contactgeluidisolatie (interne geluidoverdracht), geluidsaneringsprojecten, nagalmtijdbepaling, horecalawaai en diverse soorten geluidmetingen. Tevens heeft hij bij meerdere grote projecten als projectmanager gefungeerd. Door zijn ruime ervaring en expertise is hij in staat geluidgerelateerde vraagstukken voor u op te lossen en mogelijke akoestische knelpunten tijdig te signaleren (LinkedIn-profiel van Frank Potijk).Frank en Richard

Vanaf 2004 houdt Richard de Graaf zich bezig met akoestiek. Zijn interesse in het vakgebied is begonnen bij de Wetenschapswinkel Natuurkunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn specialismen zijn onder andere het bepalen van geluidbelastingen ten gevolge van wegverkeers- en spoorweglawaai, industrielawaai, horecalawaai, bouwlawaai en het uitvoeren van geluidmetingen. Zijn uitdaging in de akoestische onderzoeken ligt in de vertaling van de technische inhoud van een inhoudelijk goed onderzoek voor geluidspecialisten tot een leesbaar en begrijpelijk rapport voor een leek (LinkedIn-profiel van Richard de Graaf).

Door de overlappende en specifieke persoonlijke expertises van Frank en Richard heeft Geluid Plus Adviseurs alle kennis in huis voor ieder akoestisch onderzoek.